Katarzyna Gabrys

Member Since Fall 2017

Poland, Southern Region

Katarzyna Gabryś was born on March 5, 2000 in Cracow. Currently she is studying in Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza in Cracow in piano class of Izabela Grzybek. She participated in many piano competitions. Her most important achievements include, among others: Grand prix and 1st place in the 5th International Young Pianists Competition in Skarżysko Kamienna; 1st place in the Piano Competition Irena Rolanowska in Cracow; 2nd place in the 7th Concorso Internazionale de Esecuzione Musicale "Giovani Musicisti" in Treviso; 2nd place in the XXI National Piano Competition Halina Czerny-Stefańska in Żagań; 3rd place in the VI International Piano Competition for Young Pianists in Broumov; 3rd place in the 4th International Chopin Competition in Rzeszów. She participated in many courses and masterclasses in Poland and abroad. She worked with such a great and famous pianists, including: Andrzej Jasiński, Andrzej Pikul, Zbigniew Raubo, Katarzyna Popowa-Zydroń, Akiko Ebi and Takashi Yamamoto. She concerted for example in the Concert Hall at the Royal Castle in Warsaw or at the Krzysztof Penderecki European Music Center in Lusławice. In earlier years she also gave concerts in Vienna, Duszniki Zdrój, Slovakia. She is a member of Orchestra “Krakowska Młoda Filharmonia”. She is also a scholarship holder of the Scholarship of the city Wieliczka “John Paul II”; National Children's Foundation in Poland; Prime Minister scholarship for outstanding achievements.​

Katarzyna Gabryś urodziła się 5 marca 2000 r. W Krakowie. Obecnie studiuje w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie w klasie fortepianu Izabeli Grzybek. Brała udział w wielu konkursach pianistycznych. Do jej najważniejszych osiągnięć należą m. In .: Grand Prix i I miejsce w V Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów w Skarżysku Kamiennej; I miejsce w Konkursie Pianistycznym Irena Rolanowska w Krakowie; 2 miejsce w 7. Concorso Internazionale de Esecuzione Musicale "Giovani Musicisti" w Treviso; II miejsce w XXI Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Halina Czerny-Stefańska w Żaganiu; III miejsce w VI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym dla Młodych Pianistów w Broumovie; III miejsce w IV Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Rzeszowie. Uczestniczyła w wielu kursach i kursach mistrzowskich w kraju i za granicą. Współpracowała z tak znakomitymi i znanymi pianistami, jak: Andrzej Jasiński, Andrzej Pikul, Zbigniew Raubo, Katarzyna Popowa-Zydroń, Akiko Ebi i Takashi Yamamoto. Występowała m.in. w Sali Koncertowej na Zamku Królewskim w Warszawie lub w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Wcześniej koncertowała także w Wiedniu, Dusznikach Zdroju na Słowacji. Jest członkiem Orkiestry "Krakowska Młoda Filharmonia". Jest stypendystką Stypendium miasta Wieliczka "Jan Paweł II"; Narodowa Fundacja Dzieci w Polsce; Stypendium premiera za wybitne osiągnięcia.

Wojciech Chmielewski

Member Since Fall 2017

Poland, Southern Region

Wojciech Chmielewski was born 19 June 2001 in Cracow. At age seven he began studying the violin with Roman Buszek in OSM Ignacego Jana Paderewskiego in Cracow and later with Marcin Kmiecik in PSM Władysława Żeleńskiego in Cracow. Since then he won many prizes on competitions in Poland such as CEA director distinction, first prize at XVII Małopolski Konkurs Młodych Skrzypków in Limanowa, first prize at I Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy in Lublin, second prize at V Konkurs Skrzypcowy im. Piotra Janowskiego in Grudziądz, first prize at XXIII Festiwal Młodych Instrumentalistów i Kameralistów in Cracow and more. He worked with Bartłomiej Nizioł, Wiesław Kwaśny, Kaja Danczowska, Edward Zienkowski, Bartosz Bryła.

Wojciech Chmielewski urodził się 19 czerwca 2001 roku w Krakowie. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 7 lat w OSM I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie w klasie Romana Buszka, a następnie kontynuował ją w PSM II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie pod kierunkiem Marcina Kmiecika.

Zdobył nagrody, między innymi:

Wyróżnienie Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej (2013)

I Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym „Vivaldi 335”

I Miejsce w XVII Małopolskim Konkursie Młodych Skrzypków w Limanowej

I Miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym w Lublinie

II Miejsce w V Konkursie Skrzypcowym im. Piotra Janowskiego w Grudziądzu

I Miejsce w XXIII Festiwalu Młodych Instrumentalistów i Kameralistów w Krakowie

Uczestniczył w kursach muzycznych w Łańcucie, Lusławicach, Krzyżowej, Nowym Sączu i współpracował z takimi osobowościami jak: Bartłomiej Nizioł, Wiesław Kwaśny, Marcin Baranowski, Bartosz Bryła, Kaja Danczowska, Edward Zienkowski, Michał Grabarczyk i wielu innych.

Emilia Szlapa

Member Since Fall 2017

Poland, Southern Region

Emilia Szłapa was born in Jaworzno (Poland) in 2003. She began studying the violin with mgr Małgorzata Basiuk and now with prof. Adam Musialski in Katowice. She is a laureate of prestigious competitions in the world. Her the most important achievement is winning 1st prize in „Golden Classical Music Awards” International Music Competition and playing at the Weill Recital Hall in Carnegie Hall in New York. Despite her young age, she has given concerts in: Bosnia and Herzegovina, Italy, Hungary, Poland, Austria, Germany, Slovakia, Netherlands, Czech Republic, Spain, Belgium and United States. She participates in music masterclasses with prestigious musicians such as: prof. Simon Cartledge, prof. Rintaro Akamatsu, dr Nati Ballarín, prof. Peter Brunt, prof. Antonio Brożek, maestro Igor Curetti Kuret and with many other famous music artists. Her life is music. She loves to play the violin and share music with other people.


Emilia Szłapa urodziła się w Jaworznie (Polska) w 2003 roku. Studiowała grę na skrzypcach u mgr Małgorzaty Basiuk, a obecnie u prof. Adam Musialski w Katowicach. Jest laureatką prestiżowych konkursów na świecie. Jej najważniejszym osiągnięciem jest zdobycie I nagrody w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym "Złota Muzyka Klasyczna" oraz zabawa w sali Weill Recital Hall w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Mimo młodego wieku koncertowała w: Bośni i Hercegowinie, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Austrii, Niemczech, Słowacji, Holandii, Czechach, Hiszpanii, Belgii i Stanach Zjednoczonych. Bierze udział w mistrzowskich kursach muzycznych u prestiżowych muzyków takich jak: prof. Simon Cartledge, prof. Rintaro Akamatsu, dr Nati Ballarín, prof. Peter Brunt, prof. Antonio Brożek, maestro Igor Curetti Kuret oraz z wieloma innymi znanymi artystami muzycznymi. Jej życie to muzyka. Uwielbia grać na skrzypcach i dzielić się muzyką z innymi ludźmi.

Jakub Staszel

Member Since Fall 2017

Poland, Southern Region

Jakub was born on April 16, 2003. He started playing violin in first grade at the Ignacy Jan Paderewski’s General Music School in Krakow at the age of seven. Since 2016 he has been attending a secondary school in Cracow, continuing his violin lessons with prof. Katarzyna Balas at the Władysław Zeleński’s Secondary Music School.

His greatest artistic successes are among others:
3rd prize - 2nd International Young Violin Competition "I will be a virtuoso", Cracow 2013.
2nd place - National Hearing of Students of Music Schools I and II in the category of chamber ensembles, CEA. Trio Rex. Warsaw 2013.
3rd place - X All-Polish Forum of Young Instrumentalists Karol and Antoni Szafranków - Rybnik 2014.
3rd place - XXI Festival of Young Instrumentalists and Chamberists, Krakow 2014.
                  Distinction - Polish National Hearing of Students of Secondary and Secondary Schools, CEA, Katowice 2015.
3rd  place - National Violin Competition "Fabulous Miniature", Elbląg 2015.
3rd prize - International Violin Competition "Vivaldi 337" Wieliczka 2015.
2nd place - 2nd National Violin Miniature Competition, Warsaw 2016.
1th place and special prize for the best performance of the Polish composer Henryk Wieniawski, XII All-Polish Forum of Young Instrumentalists. Karol and Antoni Szafranków - Rybnik 2016.

Distinction - National Violin Competition "Young Paganini" Legnica 2017.

Distinction - International violin competition "I will be a virtuoso" Krakow 2017.
In the years 2015-2016 he participated in the program of masterly artistic education "Lusławice’s Talents Orchestra" at the European Center of Music Krzysztof Penderecki. Since 2016 he has been a member of the Fresco Sonare Chamber Orchestra and the Pro Musica Bona Foundation.  Jakub joined the "Back to BACH" Project in winter 2017.

 

Urodziłem się 16 kwietnia 2003 roku. Naukę gry na instrumencie rozpocząłem w pierwszej klasie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie mając siedem lat. Od roku 2016 uczęszczam do  gimnazjum w Krakowie, kontynuując naukę gry na skrzypcach pod opieką prof. Katarzyny Balas w Szkole Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego.
    Najważniejsze sukcesy artystyczne (począwszy od czwartej klasy):
1.    III nagroda - II Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków „Będę Wirtuozem” , Kraków 2013.
2.    II miejsce - Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów Szkół Muzycznych I i II st. w kategorii zespoły kameralne, CEA. Trio Rex. Warszawa 2013.
3.    III miejsce - X Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów  im. Karola i Antoniego Szafranków – Rybnik 2014.
4.    III miejsce - XXI Festiwal Młodych Instrumentalistów i Kameralistów, Kraków 2014.
5.    Wyróżnienie - Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia, CEA, Katowice 2015.
6.    III miejsce - Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy „Bajeczna Miniatura”, Elbląg 2015.
7.    III nagroda - Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy „Vivaldi 337” Wieliczka 2015.
8.    II miejsce -  II Ogólnopolski Konkurs Miniatury Skrzypcowej, Warszawa 2016.
9.    I miejsce oraz nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora Henryka Wieniawskiego,  XII Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków – Rybnik 2016.

W latach 2015-2016 uczestniczyłem w programie mistrzowskiej edukacji artystycznej „Lusławicka Orkiestra Talentów” w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Od roku 2016 jestem członkiem kameralnej orkiestry Fresco Sonare oraz stypendystą Fundacji Pro Musica Bona.  
10.     Wyróżnienie – Ogólnopolski konkurs skrzypcowy „Młody Paganini” Legnica 2017.

11      Wyróżnienie – Międzynarodowy konkurs skrzypcowy „Będę wirtuozem” Kraków 2017.

Amelia Chmielewska

Member Since Fall 2017

Poland, Southern Region

Amelia Chmielewska was born on 5.06.2003 in Radom, Poland. She began to study cello in Oskar Kolberg Secondary Music School in her family town at age of seven. Currently she is learning in prof. Arkadiusz Dobrowolski’s cello class. She is also under artistic care of prof. Stanisław Firlej and prof. Jacob Shaw. She won numerous prizes at national an international competitions. Among her greatest successes are: 1st prize at international competition „Talents for Europe“ – Dolny Kubin, Slovakia, 2016; 1st prize at national competition in Malbork, Poland, 2016; 4th prize at international competition in Liezen, Austria, 2015; 1st prize at „The Young Polish Cellist” competition – Bochnia, Poland, 2015; 2nd prize at the national auditions of CEA – Cracow, Poland, 2015; 3rd prize at international competition for cello and double bass – Warsaw, Poland, 2015; 1st prize at Kazimierz Wiłkomirski international competition – Poznań, Poland, 2016; 1st prize at Jan Vychytil international competition – Prague, Czech Republic, 2016. She was invited to play a concert with the Radom Chamber Orchestra.

​Amelia Zofia Chmielewska urodzona 5 czerwca 2003 roku w Radomiu. Naukę gry na wiolonczeli rozpoczęła w wieku 7 lat pod okiem Dr. Arkadiusza Dobrowolskiego w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu. Uczestniczyła w wielu kursach muzycznych prowadzonych między innymi przez Prof. Stanisława Firleja , Dr. Tomasza Lisieckiego oraz Jacoba Shawa. Jest laureatką międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów wiolonczelowych. Między innymi I nagroda w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym ,,Talent of  Europe” w  Dolnym Kubinie ( Słowacja), IV nagroda na  Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym w Liezen (Austria), I nagroda na XIV Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankach, I nagroda na XVII Gdyńskim Konkursie Kameralistyki Smyczkowej, a także II nagroda na Ogólnopolskich Przesłuchaniach CEA uczniów klas wiolonczeli i kontrabasu szkół muzycznych I stopnia, III nagroda na Międzynarodowym Konkursie im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Poznaniu oraz I nagroda na Międzynarodowym Konkursie im. Jana Vychytila  Pradze (Czechy). Była uczestniczką drugiej edycji Lusławickiej Orkiestry Talentów. W czerwcu 2016 roku została zaproszona do udziału w koncercie z Radomską Orkiestrą Kameralną jak solistka. Jest stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, w 2016 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Radomia.

Katarzyna Kacprzak

Member Since Fall 2017

Poland, Southern Region

Katarzyna Kacprzak was born on 01/27/2004 in Warsaw, Poland. She has been studying from the age of 7 under prof. Arkadiusz Dobrowolski’s care in Oskar Kolberg’s Music School in Radom. She attended many international masterclasses in Poland and abroad. She was working with great teachers such as prof. Elżbieta Ewald, prof. Stanisław Firlej, prof. Tomasz Lisiecki, prof. Claus Reichardt, prof. Jacob Shaw and prof. Robert Traini. She won many competitions such as: 1st prize on VIII International WIłkomirski Cello Competition in Poznań, Poland, 2016.  3rd prize on IX International Janigro Cello Competition in Zagreb, Croatia, 2016.  2nd prize on XI International Competition for Young String Players „Talents for Europe“ in Dolny Kubin, Slovakia, 2017.  1st prize on VI International Competition in Varpalota, Hungary, 2015
 

Katarzyna Kacprzak​, urodzona 27.01.2004r w Warszawie jest uczennicą Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Radomiu. Naukę gry na wiolonczeli rozpoczęła w wieku 7 lat pod okiem prof. Arkadiusza Dobrowolskiego. Uczestniczyła w międzynarodowych kursach wiolonczelowych pod kierunkiem prof. Elżbiety Ewald,Stanisława Firleja ,Tomasza Lisieckiego ,Clausa Reichardta,Jacoba Shaw oraz Roberta Trainiego. Podczas dotychczasowej nauki w szkole odniosła wiele sukcesów artystycznych. Do jej najważniejszych osiągnięć należą m.in.: II nagroda ​na XXI Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym „Talents Europe” Dolny Kubin (Słowacja), I nagroda na IX Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym „Młody Polski Wiolonczelista’’ Bochnia, I nagroda ​na XIII Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Poznaniu, III nagroda ​na XI Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Antonio Janigro Chorwacja W wieku 11 lat debiutowała z Litewską Orkiestrą Kameralną wykonując Koncert a-moll A.Vivaldiego RV 422 podczas International Festival of Young Musicians Kaunas w Kownie ​w dniach ​08.04-12.04.2015r. Uczestniczyła w programie Młodzieżowej Akademii Talentów przy Akademii Muzycznej w Łodzi (dr A.Dobrowolski).

Krzysztof Michalski

Member Since Fall 2017

Poland, Southern Region

He came to the world in 2003 in a family of teachers in Tarnobrzeg, a small district town in the Subcarpathia region and grows there. Currently he is studying there in S. Jachowicz-Highschool and the Żeleński-State Conservatory of Music in Cracow. He plays cello and piano from 6 years old. Artistic development since childhood was shaped by Beata Roman, a charismatic cello teacher from Tarnobrzeg. At the age of 10 years, he was in artistic care of an outstanding cello teacher, maestro Henryk Zarzycki (Cracow, Medellin). From then on, he pursues a successful educational path according to innovative pedagogy. Thanks to this method, at the age of 13 he possessed technical skills which equaled many graduates of music studies. At Cracow's Conservatory he learns cello playing under Renata Gąsiorek, and for two years has been under the artistic care of a prominent German cellist, maestro Claus Reichardt. In the last two years he has participated in several national and international cello competitions. Except for the Dotzauer 2016 competition in Dresden, where he won the second prize, he won all other competitions. He performed as a soloist with symphony and chamber orchestras in Poland, Germany and South America, among others with the National Polish Radio Symphony Orchestra in Katowice under the baton of F. Paluchowski, with the Orchestra of the Technical University in Dresden also under the baton of F. Paluchowski, with the Tolima Country Symphony Orchestra (Colombia) under the baton of C.A. Zambrano Rodriguez, with the Symphony Orchestra of the Academy of Music in Cracow under the baton of S. Krawczyński. In his artistic output he also has several recitals with piano accompaniment. Since 2015 he is a soloist and concertmaster of the Talent Orchestra at the Krzysztof Penderecki European Center of Music. His program includes cello concerts (C major by J. Haydn, E minor by E. Elgar, A minor by C. Saint-Saëns, E flat major by D. Shostakovich, Rococo Variations by P. Tchaikovsky) and dozens of cello miniature and virtuosic pieces. He is a scholarship recipient of the Minister of Culture and National Heritage, of the Lesser Poland Scholarship Fund "Sapere auso" and of the Foundation “Pro Musica Bona”. 2017 he was awarded the prize “Joung Poland 2017”. He plays on contemporary copies of M. Goffriller`s instruments by Cracow violin maker J. Pawlikowski and Zakopian violin maker W. Topa. His greatest passions are cats, travels, foreign languages and mathematics.

    • Facebook Social Icon
    • Instagram Social Icon

    © 2014 by The "Back to BACH" Project. Proudly created with Wix.com